Email:
Heslo:
 

Pokud se chcete stát členem Sdružení absolventů FBMI, pokračujte prosím k registračnímu formuláři

Úvodní stránka

Sdružení absolventů FBMI

Rádi bychom Vás přivítali na webových stánkách Sdružení absolventů FBMI (SA). Tyto stránky jsou určeny zejména pro ty, kteří jsou absolventy FBMI i další zájemce, které zajímá dění na fakultě a kontakty s absolventy.

Posláním Sdružení absolventů FBMI je sdružovat bývalé studenty Fakulty biomedicínského inženýrství, udržovat s nimi kontakt, společně se setkávat, informovat se o aktivitách fakulty, organizovat setkání, podílet se na společných akcích s fakultou apod.

Každý absolvent, který se přihlásí do sdružení se automaticky stává členem Valné hromady. Sdružení bylo založeno v roce 2009 a v současné době se činnost sdružení rozbíhá. Jedním z prvních úkolů byla volba Předsednictva. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou na 3 roky. Předsednictvo má 5 členů. Aktuální předsedkyní SA je Veronika Mezerová.

Pokud patříte mezi ty, kteří by se chtěli aktivně věnovat rozvoji SA, podílet se na realizaci jeho aktivit apod., neváhejte nás kontaktovat

Workshop - Absolventi FBMI v praxi [1.11.]

Dne 1. 11. 2011 se uskutečnil již několikátý ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství, tentokrát na téma Absolventi FBMI v praxi. Zúčastnili se jí úspěšní bývalí studenti jako např. Ing. Michal Jordán z Linetu, Ing. Ondřej Hondlík z ČEZu, Jan Rieger, M.Sc z MRI.TOOLS v Berlíně, Bc. Vlaďka Jarošová a MUDr. Bc. Iva Latnerová z nem. Na Homolce nebo Bc. Kateřina Fiedlerová z univerzity v Aachen.

Celá akce byla završena setkáním s děkanem fakulty doc. MUDr. Jozefem Rosinou, PhD. Zde byly děkanem a ostatními členy vedení fakulty představeny vize fungování FBMI v budoucnu, nastíněna problematika přijimání nových studentů a diskutovány slabé a silné stránky z hlediska absolventů. Děkan se také pochlubil insigniemi FBMI, novým želzem a řetězem z letošní promoce.

Více informací na stránkách fakulty

Druhé setkání absolventů [14.04.]

Dne 16. 4. se ve velkém sále Kokosu uskuteční již 2. setkání absolventů FBMI. Těšit se můžete na své bývalé spolužáky, z nichž někteří přestaví své nynější povolání. Získáte aktuální informace o dění na mateřské fakultě. Představíme Vám vizi fungování Sdružení absolventů FBMI do budoucna a čeká Vás také i neoficiální část setkání s občerstvením.

První setkání absolventů [3.12.]

Dne 2. prosince 2009 se v areálu FBMI uskutečnilo historicky 1. setkání absolventů Fakulty biomedicínského inženýrství. Toto setkání bylo zároveň 1. valnou hromadou, která zde volila své vedení. Akce se zúčastnilo 42 absolventů a také řada vyučujících včetně zástupců vedení FBMI. Valnou hromadou byli na základě stanov Sdružení absolventů FBMI zvoleni členové představenstva LUKÁŠ BEČKA, RADIM KLIMENT, PETR KUDRNA, VERONIKA MEZEROVÁ a JAN PETRÁK. Nově zvolení členové si mezi sebou v tajné volbě odhlasovali předsedu, jímž se stala Veronika Mezerová.